Lomvier/Guillemots
Lomvier/Guillemots

Titusenvis av lomvier i lufta og på sjøen mellom Vardø og Hornøya

Tens of thousands og Guillemots in the air and on the ocean by Vardø

Lomvier/Guillemots

Titusenvis av lomvier i lufta og på sjøen mellom Vardø og Hornøya

Tens of thousands og Guillemots in the air and on the ocean by Vardø